Home » Activities » ကြက်ခြေနီအသင်း

ကြက်ခြေနီအသင်း

ကြက်ခြေနီအသင်း

နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မှော်ဘီ)
ကြက်ခြေနီအသင်း

နိဒါန်း
နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မှော်ဘီ)တွင် တက်ရောက်ပညာသင်ကြားလျက်ရှိသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်၍ ဉာဏ်ရည်ပြည့်၀ပြီး ဘက်စုံထူးချွန်သည့် အင်ဂျင်နီယာမျာ;၊ ဗိသုကာပညာရှင်များ ပေါ်ပေါက်လာရေးကို မျှော်မှန်း၍ ကြက်ခြေနီအသင်းကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

 

ရည်ရွယ်ချက်
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်၍ အချင်းချင်း စည်းလုံးညီညွတ်မှု ရှိသောစိတ်ဓါတ်၊ အပြန်အလှန် ရိုင်းပင်းကူညီ၍ ပရဟိတလုပ်ငန်းများတွင် ပါ၀င်ဆောင်ရွက်တတ် သော စိတ်ဓါတ်များ ရရှိလာစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဆောင်ရွက်သွားမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ
နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မှော်ဘီ) ကြက်ခြေနီအသင်းတည်ထောင်၍ အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များ ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-
(က) အဖွဲ့၀င်များ ရရှိနိုင်ရန် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်း၊
(ခ) တက္ကသိုလ်ကြက်ခြေနီအသင်းဖွဲ့စည်းတည်ထောင်၍ ရာသက်ပန်အသင်း၀င်ကြေးများကို ကောက်ခံလှူဒါန်းပေးခြင်း၊
(ဂ) အသင်း၀င်များ၏ အင်အားမှန်အား Volunteer Registration Card တွင် ဖြည့်စွက်စာရင်း ပြုစုခြင်း၊
(ဃ) ပြည်နယ်/တိုင်း ကြက်ခြေနီ ကြီးကြပ်မှုကော်မတီများနှင့် ညှိနှိုင်းလျက် ရှေးဦးပြုစုခြင်း သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးခြင်း၊
(င) တက္ကသိုလ်လူငယ် ကြက်ခြေနီအသင်း၀င်များ၏ အရည်အသွေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင် ရေးအတွက် သင်တန်းနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊
(စ) လိုအပ်ပါက ပြည်တွင်း/ပြည်ပသင်တန်းနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ စေလွှတ်တက်ရောက် စေခြင်း၊
(ဆ) ထူးချွန်အရည်အသွေးရှိ လူငယ်များအား ထူးချွန်ကြက်ခြေနီများအဖြစ် ရွေးချယ်ကာ စခန်းသွင်း လေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ RC Youth Leadership သင်တန်းတက်ရောက်စေခြင်း၊
(ဇ) တက္ကသိုလ်တွင် လူငယ်ကြက်ခြေနီအခြေပြုသော သွေးလှူရှင် စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ဒါနဥပပါရမီ သွေးလှူဒါန်းပွဲများ ကျင်းပပေးခြင်း၊
(ဈ) တက္ကသိုလ်လူငယ် ကြက်ခြေနီများ ဦးဆောင်သော လူမှုဂရုဏာလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ည) တက္ကသိုလ်လူငယ် ကြက်ခြေနီများသည် ကျေးရွာလူထုကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ၊     ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ ရောဂါ ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ သဘာ၀ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ် တားဆီးရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါ၀င်လှုပ်ရှားစေခြင်း။

 

သင်တန်းပို့ချမှု
ရှေးဦးပြုစုခြင်းကို ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် အခြေခံနှင့် သာမန်သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေး၍ ဆရာ၊ ဆရာမများအား နည်းပြသင်တန်းမျာသို့ စေလွှတ်သင်ကြားပေးလျက် ရှိပါသည်။ အခြေခံသင်တန်းမှာ နံနက်ပိုင်းတွင် စာတွေ့နှင့် နေ့လည်ပိုင်းတွင် လက်တွေ့ဖြင့် (၅)ရက်သင်တန်း ဖြစ်ပါသည်။

                 အောက်ဖေါ်ပြပါ ဘာသာရပ်များကို သင်တန်းနည်းပြ ဆရာများမှ သင်ကြားပို့ချပေးပါသည်။
(က) ကြက်ခြေနီလှုပ်ရှားမှုနှင့် အခြေခံမူ
(ခ) သွေးလန့်ခြင်းနှင့် သတိမေ့လျော့ခြင်း
(ဂ) အပူလောင်ခြင်း
(ဃ) ဒဏ်ရာနှင့် သွေးယိုထွက်ခြင်း
(င) ဦးခေါင်းနှင့်ကြောရိုးတန်းမကြီးဒဏ်ရာ
(စ) အဆိပ်သင့်ခြင်း၊ ပိုးမွှားများကိုက်ခြင်း
(ဆ) အရိုးကျိုးခြင်းနှင့် ပတ်တီးစည်းနည်းများ (လက်တွေ့)
(ဇ) အခြေခံအသက် အထောက်အကူပြုနည်းနှင့် ဆို့နင်ခြင်း
(စျ) လူနာကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် သယ်ဆောင်နည်း (လက်တွေ့)

                ရှေးဦးပြုစုခြင်း သာမန်သင်တန်းကို နံနက်ပိုင်းတွင် စာတွေ့၊ နေ့လည်ပိုင်းတွင် လက်တွေ့နှင့် အခြေခံစစ်ရေးပြ လေ့ကျင်းခန်းများဖြင့် (၉)ရက်သင်တန်းအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ပါသည်။

                အောက်ဖေါ်ပြပါ ဘာသာ ရပ်များကို သင်တန်းနည်းပြ ဆရာများမှ သင်ကြားပို့ချပေးပါသည်။
(က) Red Cross Movement
(ခ) First Aid Concept and First Aider Responsibilities
(ဂ) The Human Body
(ဃ) Victim Assessment
(င) Wound & Bleeding
(စ) Dressing & bandaging
(ဆ) Shock
(ဇ) Burn & Scald
(ဈ) Basic Life Support (Cardio-Pulmonary Resuscitation)
(ည) Musculoskeletal Injuries
(ဋ) Chocking
(ဌ) Splinting and Rice Procedure
(ဍ) Health Injury & Spinal Injuries
(ဎ) Unconsciousness & Recovery Position
(ဏ) Poisoning
(တ) Firs Aid in Miscellaneous Condition
(ထ) Animal Bites
(ဒ) Psychological First Aid
(ဓ) Emergency Child Birth
(န) Handling & Transportation
(ပ) First Aid Kits & First Post

 

လှုပ်ရှားမှုးများ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ မြို့နယ်/တက္ကသိုလ်/ ကောလိပ်/ ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲ ကြက်ခြေနီသူနာပြုတပ်ရင်းများမှ ထူးချွန်ကြက်ခြေနီများကို နှစ်စဉ်ရွေးချယ်လျက်ရှိပြီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင်နှစ်အတွက် ထူးချွန်ကြက်ခြေနီအဖြစ် မောင်ပြည့်ဖြိုးကျော် (4T.Mech-74)မှ ရွေးချယ်ခြင်း ခံရပါသည်။
ကမ္ဘာ့ကြက်ခြေနီအထိမ်းအမှတ် တက္ကသိုလ်/ကောလိပ် ကြက်ခြေနီများ ရှေးဦးပြုစုခြင်း စွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲများကို အမျိုးသား (တစ်ဦးချင်း)၊ အမျိုးသား(နှစ်ယောက်တွဲ)၊ အမျိုးသမီး (တစ်ဦးချင်း)၊ အမျိုးသမီး(နှစ်ယောက်တွဲ) ပြိုင်ပွဲများကို နှစ်စဉ် မေလ(၈)ရက်နေ့ မတိုင်မီ ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါပြိုင်ပွဲသို့ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မှော်ဘီ) ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများမှ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြရာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တို့တွင် (၂)ကြိမ်ဆက်တိုက် ထူးချွန်ဆုများနှင့်အတူ တံခွန်စိုက်ဒိုင်းဆုကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ တံခွန်စိုက်ဒိုင်းဆု လက်၀ယ်ပိုင်ပိုင်ရရှိနိုင်ရန် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် တွင် ဆက်လက်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်သွားကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

နိဂုံး
ရှေးဦးပြုစုခြင်းအခြေခံသင်တန်းကို ပညာသင်နှစ်၏ ပထမနှစ်၀က်တွင် ဖွင့်လှစ်ပြီး သာမန် သင်တန်းကို ဒုတိယနှစ်၀က်တွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မှော်ဘီ)၌ ဖွင့်လှစ်သင်ကြား ပေးလျက်ရှိပါသည်။ အခြေခံကျန်းမာရေး အသိပညာများ ရရှိနိုင်ရန် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စိတ်ပါ၀င်စားသော ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို ရှေးဦးပြုစုခြင်းသင်တန်းများသို့ တက်ရောက်နိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်တိုက်တွန်း နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။

 

နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မှော်ဘီ)
ရှေးဦးပြုစုခြင်းအခြေခံသင်တန်း (၁/၂၀၁၄) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

20140727_100923

20140727_100756

3

၂၀၁၅ ခုနှစ်ကမ္ဘာ့ကြက်ခြေနီနေ့အခမ်းအနားတွင် ဆုရရှိစဉ်

20150508_134547

Basic Training

3

4

5

Standard Training

Rc5

IMG_20151007_143952

RC1

Camping Outstanding Youths and His Companion

6

7

Team’s Performances

20160505_131336

20160505_124042

20160505_140123

20160505_142441

Relieving Natural Disastrous Victims

2

1

8

 IMG_20150810_174604

 

 

၂၀၁၆ ခုနှစ်ကမ္ဘာ့ကြက်ခြေနီနေ့အခမ်းအနားတွင် ဆုရယူစဉ်

2

1

_DSC1147

_DSC1159

_DSC1160Back